İlk kez bir arada görüyorum, siyahlar giymiş bu kadar çok genci. Hiç gitmedim ama sanki bir rock konserine gitmiş gibi… Çerkezlerin Kafkasya’dan sürgün edilişlerinin, Anadolu topraklarına çıkışlarının anma günü 21 Mayıs. Her yıl Kefken’in Karaağaç Köyü’nde toplanıyorlar. Anma etkinlikleri yapılıyor burada. Köydeki törenler için geç kaldığımızı biliyoruz. Kafileler Babalı sahiline yönelmişler bile. Ülkenin çeşitli […]

  Raşit Abasıyanık, “Adapazarlılık” olgusundan şöyle söz etmiş*: “Adapazarı bir bakışta homojen bir toplum niteliğinde değildir. Zamanında buraya birçok yerlerden insanlar gelmiştir. Mesela 1890 göçmenleri vardır. Genellikle Adapazarı’nın yerli halkı, sonradan gelen göçmenlerle birlikte yaşamışlar ve bunlar kaynaşmışlardır. Sonunda bir Adapazarlılık olgusu çıkmıştır ortaya. Birbirlerine son derece hoşgörülü, saygılı… Yani “hemşehrilik” diye tanımladığımız o kavram, […]